Poniżej do pobrania są testy teoretyczne, które sędziowie mieli okazję pisać podczas majowych egzaminów konkursowych wraz z prawidłowymi odpowiedziami.