W związku z przeprowadzonym na mocy § 31 pkt 3 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej głosowaniem w trybie obiegowym, Zarząd OZPN w dniu 3 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy klubu LKS Chmielowice na Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe Chmielowice.

Uchwała nr 48 z dnia 3 kwietnia 2017 r.