Wydział Gier przedstawia w poniższych załącznikach zestaw i podział drużyn sześciu grup Klasy „A” oraz terminarze na sezon 2019/2020:

Klasa „A”:
a) Zestaw i podział drużyn Klasy „A” (kliknij)
b) Rozmieszczenie na mapie
c) Terminarze:
Klasa „A”, Grupa I
Klasa „A”, Grupa II
Klasa „A”, Grupa III
Klasa „A”, Grupa IV
Klasa „A”, Grupa V
Klasa „A”, Grupa VI

Załączniki