Informujemy, że istnieje możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia zawodów piłki nożnej plażowej. Wymagania dot. uzyskania licencji są następujące:

  • sędzie – minimalny staż sędziowski 2 lata, wiek do 35 lat oraz znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
  • sędziowie – uprawnienia do prowadzenia zawodów klasie okręgowej jako sędzia, wiek do 35 lat oraz znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

Swoje kandydatury należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ks@opolskizpn.pl w nieprzekraczalnym terminie 6 grudnia. Spośród uzyskanych zgłoszeń Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej wytypuje osoby do uczestnictwa w kursie organizowanym przez Zespół ds. Piłki Nożnej Plażowej PZPN.