Zarząd KS OZPN zadecydował, że każdy sędzia zobowiązany jest do poinformowania osobę odpowiedzialną za prowadzenie obsady sędziów w podległym Regionie Wiodącym na co najmniej 12 godzin przed terminem rozegrania zawodów, jakie zawody towarzyskie będzie sędziował.

Zawody towarzyskie, w których występuje co najmniej jedna z drużyn klasy okręgowej lub ligi wyższej, muszą być prowadzone w pełnym zespole sędziowskim tj. trójka sędziowska.

Zawody towarzyskie drużyn A klasy, niższych lig oraz drużyn młodzieżowych mogą być prowadzone przez jednego sędziego.

Wprowadza się absolutny zakaz sędziowania meczów towarzyskich w dwuosobowym składzie.

Nieprzestrzeganie ww. zasad skutkować będzie wstrzymaniem w obsadzie.