Zgodnie z komunikatem Zarządu KS PZPN z dnia 16.02.2018 informujemy, że w Przepisach Gry 2017/18 pojawił się błąd związany z tłumaczeniem tekstu
znajdującego się na str. 97. Obecnie tekst brzmi:

Przewinienia karane wykluczeniem z gry
Zawodnik, zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony zostaje wykluczony z gry, jeżeli popełnia
jakiekolwiek z następujących przewinień:
• pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy zdobycia bramki, zagrywając
rozmyślnie piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym)……
• pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki, który zasadniczo
porusza się w kierunku bramki zawodnika przewiniającego, popełniając przewinienie karane
rzutem wolnym……”

Prawidłowe tłumaczenie brzmi:
Przewinienia karane wykluczeniem z gry
Zawodnik, zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony zostaje wykluczony z gry, jeżeli popełnia
jakiekolwiek z następujących przewinień:
• pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy zdobycia bramki, zagrywając
rozmyślnie piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym)……
• pozbawia przeciwnika bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki, który zasadniczo porusza
się w kierunku bramki zawodnika przewiniającego, popełniając przewinienie karane rzutem
wolnym……”

Podobny błąd znajduje się na str. 98. Obecnie tekst brzmi:
(…)
Zawodnik, zawodnik wykluczony, zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony, który wchodzi na pole gry bez zgody sędziego i poprzez swój wpływ na grę lub przeciwnika pozbawia przeciwnika bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki (…)

Prawidłowe tłumaczenie brzmi:
(…)
Zawodnik, zawodnik wykluczony, zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony, który wchodzi na pole gry bez zgody sędziego i poprzez swój wpływ na grę lub przeciwnika pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki (…)

Powyższe błędy zostaną skorygowane w najnowszej wersji Przepisów Gry.