Zarząd KS OZPN przestawia harmonogram egzaminów dla sędziów Klasy B, które odbędą się w dniu 20 czerwca w czterech regionach Opolszczyzny.

  • Opole – egzamin teoretyczny: Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego, ul. Szarych Szeregów 1 następnie egzamin sprawnościowy: Stadion im. Opolskich Olimpijczyków, ul. Sosnkowskiego 12
  • Głogówek – egzamin teoretyczny: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Króla Jana Kazimierza, ul. Kościuszki 10 następnie egzamin sprawnościowy: Stadion, ul. Damrota 8
  • Kluczbork – egzamin teoretyczny: Sala konferencyjna, Hotel Kampus Stobrawa, ul. Sportowa 7 następnie egzamin sprawnościowy: dawny Stadion KKS, ul. Sportowa 1
  • Nysa – egzamin teoretyczny: Technikum Nr 1, ul. Orkana 6, następnie egzamin sprawnościowy: Stadion Stali, ul. Kraszewskiego
Wszystkie egzaminy  teoretyczne rozpoczynają się o godz. 18:00 następnie po ich zakończeniu egzaminy sprawnościowe.
SĘDZIOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZEDSTAWIENIA ORYGINAŁU KARTY ZDROWIA (NIE SKAN, NIE KOPIA). SĘDZIOWIE KTÓRZY NIE OKAŻĄ ORYGINAŁU KARTY ZDROWIA NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZENI DO EGZAMINU SPRAWNOŚCIOWEGO.
Prosimy o przybycie na wyznaczone obiekty maksymalnie do godziny 17:45.