Komunikat nr XXIII/2024 Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN z dnia 26.06.2024 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 24.05.2024 r., przerwanym i kontynuowanym w dniu 19.06.2024 r., na podstawie obowiązujących Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiące załącznik do Uchwały nr 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r. (dalej Przepisy Licencyjne) rozpatrzyła wnioski klubów występujących rozgrywkach Młodzieżowych o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:

1. Komisja postanowiła przyznać klubom: UKP GOL OPOLE, UKS APN GŁOGÓWEK, KS KOMPRACHCICE

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Młodzieżowych
w sezonie 2024/2025 i 2025/2026.

2. Komisja postanowiła przyznać klubom: AP BLAZE KĘDZIEZRYN-KOŹLE, FUNDACJA RAVEN, KS INTER SIOŁKOWICE, KS MŁODZIK STRZELCE OPOLSKIE, LKS ROŻNÓW, SACC NKS START NAMYSŁÓW, SMWSiR KOKSOWNIK ZDZIESZOWICE, UKS SP DZIESIĄTKA, UKS SPIDERS KRAPKOWICE

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Młodzieżowych w sezonie 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących Przepisów Licencyjnych).

Od powyższych decyzji klubowi przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiących załącznik do Uchwały 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r.

Komunikat nr XXII/2024 Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN z dnia 26.06.2024 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 24.05.2024 r., przerwanym i kontynuowanym w dniu 19.06.2024 r., na podstawie obowiązujących Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiące załącznik do Uchwały nr 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r. (dalej Przepisy Licencyjne) rozpatrzyła wnioski klubów występujących w Klasie „A” o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:
1. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS JĘDRZYCHÓW

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 oraz I.06 obowiązujących Przepisów Licencyjnych).

2. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LKS BUDOWLANI STROJEC

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.18 obowiązujących Przepisów Licencyjnych).

Od powyższych decyzji klubowi przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiących załącznik do Uchwały 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r.

Komunikat nr XXI/2024 Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN z dnia 26.06.2024 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 24.05.2024 r., przerwanym i kontynuowanym w dniu 19.06.2024 r., na podstawie obowiązujących Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiące załącznik do Uchwały nr 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r. (dalej Przepisy Licencyjne) rozpatrzyła wnioski klubów występujących w Klasie „B” o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:

1. Komisja postanowiła przyznać klubom: LZS ŚLIWICE, LZS KUJAWY, LZS KRUSZYNA – PREDOCIN, LZS KĘPNICA, LZS KAMIENICA NYSKA, LKS WILKI TADAR GANA, LKS ATOM GRĄDY – MALERZOWICE MAŁE

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B” w sezonie 2024/2025 i 2025/2026.

Komunikat nr XX/2024 Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN z dnia 26.06.2024 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 24.05.2024 r., przerwanym i kontynuowanym w dniu 19.06.2024 r., postanowiła:
Na podstawie punktu 3.5.1. ppkt. 3 Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiących załącznik do Uchwały 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki (dalej: Przepisy Licencyjne) nałożyć sankcję finansową z tyt. naruszenia punktu 3.5.1. ppkt. 2 Przepisów Licencyjnych w stosunku do klubu:

1. KS MASTERS BRZEG –  kara pieniężna w wysokości 50,00 zł, ¬ DECYZJA NR 18/D/KL/2024;

Od powyższej decyzji klubowi przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiących załącznik do Uchwały 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r.

Kurs trenerski UEFA A – edycja 2025

Zgodnie z Uchwałą nr III/29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA Opolski ZPN otwiera nabór na kurs trenerski UEFA A, edycja 2025.

WYMOGI FORMALNE

Kandydat musi spełniać następujące warunki:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły – wykształcenie min. średnie
  2. Zaświadczenie lekarskie (ważne 1 rok daty wydania lub do daty następnego badania);
  3. Zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego (ważne 180 dni od daty wydania) + RSPTS
  4. Dyplom ukończenia kursu UEFA B;
  5. Kurs Pierwszej Pomocy;
  6. Ważna licencja UEFA B;
  7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  8. Oświadczenie o braku lub wszczęcia/trwania postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego;
  9. Udokumentowane doświadczenie jako pierwszy trener w piłce nożnej jedenastoosobowej w dwóch pełnych rundach rozgrywkowych po uzyskaniu uprawnień UEFA B. (załącznik generowany po zakwalifikowaniu na egzamin wstępny).

Skany w/w dokumentów z pozycji:

– nr 1-5 załączone do wniosku złożonego za pośrednictwem aplikacji mPZPN24 lub na stronie pzpn24.pzpn.pl;

– nr 6  widoczna na profilu trenera;

– nr 7-8 generowane podczas składania wniosku.

RAMOWY HARMONOGRAM KURSU
Lp Szczegóły Data Inne
1 Data składania aplikacji 20.06 – 17.11.2024 Pzpn24/mPZPN24
2 Egzamin wstępny 25.11.2024 W siedzibie WZPN
godz. do ustalenia
3 Ogłoszenie wyników Do 4.12.2024 e-mail
4 Zajęcia programowe Luty – Listopad 2025 Decyzja PZPN/WZPN

 

ZASADY NABORU

Egzamin wstępny:

– oceny doświadczenia trenerskiego, (max. 40 pkt.)

– oceny doświadczenia zawodniczego, (max 10 pkt.)

– części teoretycznej, (max 50 pkt.): w tym

Test 15 pytań zamkniętych – max.10 pkt. (bezwzględne minimum 8 prawidłowych odpowiedzi)

Dwa pytania otwarte (max. 20 pkt)

Planowanie środków treningowych ( max.20 pkt)

O przyjęciu na kurs decyduje lista rankingowa.

Na podstawie w/w rankingu zostaną utworzone grupy trenerów, którzy zadeklarowali udział w kursie w danej lokalizacji (wg. wypełnionej ankiety egzaminacyjna).

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba uczestników – maksymalnie 24 osoby.

Organizator kursu UEFA A zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników 2 miejsca dla kobiet.

Szczegóły PZPN24.pl.

To był wyjątkowy sezon! [REPORTAŻ]

324 dni… Dokładnie tyle trwał sezon 2023/2024 na Opolszczyźnie. Rozpoczęły go mecze w pierwszej rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski w sierpniu 2023 roku. Zakończył rewanż barażu o Football World Klasę Okręgową, w którym to Otmęt Krapkowice pokonał Sudety Burgrabice. Jednak nie czas a wyniki i emocje sprawiły, że tej kampanii kibice długo nie zapomną.

W IV Lidze walka do ostatniej minuty

Po spadku z 3. Ligi Stali Brzeg i Polonii Nysa w naszym regionie słychać było wiele opinii, że tak mocnej Bank Spółdzielczy w Leśnicy 4. Ligi Opolskiej jeszcze nie było. A to zwiastowało niesamowite emocje. Większe, niż w „po pandemicznym” sezonie (2020/2021), kiedy do rywalizacji na tym poziomie rozgrywkowym przystąpiły aż 22 drużyny. Wówczas zdecydowanie ligę wygrał Ruch Zdzieszowice. W tej kampanii losy triumfu i awansu ważyły się do ostatniej kolejki…

I też ciągle się zmieniały. Po 26. kolejce niemal wszyscy piłkarscy eksperci byli praktycznie przekonani, że Stal Brzeg przegrała awans. A to dlatego, że przed własną publicznością i naszymi kamerami jedynie bezbramkowo zremisowała z Polonią Karłowice. Nomen omen, ten jeden punkt praktycznie dał utrzymanie zespołowi Wojciecha Lasoty. Później się okazało, że Małapanew Ozimek także podzieliła się punktami – z PROTEC Victorią Chróścice. Gra więc toczyła się dalej.

Małapanew Ozimek (fot. Jakub Trzaska)

Nadeszła środa, 29 maja. Do Ozimka przyjechał rewelacyjny beniaminek iPrime Bogacica. Brzeska Stal pojechała do Prudnika. Wszystkie oczy zwrócone były właśnie na te spotkania.

Szybko było jasne, że drużyna prowadzona przez Pawła Schmidta z Pogonią sobie poradzi. I tak też było. Stal rozbiła najsłabszych w stawce prudniczan aż 13:1. Przy okazji było to najwyższe zwycięstwo w 4. Lidze w tym sezonie. Dużo więcej (choć przy 14 bramkach jest to dziwne określenie) działo się w starciu Małejpanwi z iPrime’m. Zwycięstwo lub remis dawało gospodarzom utrzymanie pierwszego miejsca w tabeli.

Praktycznie nie mamy już szans na awans, ale chcemy jeszcze trochę w tej lidze namieszać – mówił wówczas przed pierwszym gwizdkiem podczas naszej transmisji Michał Buła – trener ekipy z Bogacicy.

I iPrime namieszał. Dokładnie zrobił to niesamowity w tej kampanii Jakub Pielok. W ostatnich minutach strzałem głową dał zwycięstwo swojemu zespołowi, przy okazji kompletując hattricka.

Porażka Małejpanwi spowodowała jej spadek na drugie miejsce. Na pierwsze wskoczyła Stal. O losach awansu decydować więc miała ostatnia kolejka, w której brzeżanie podejmowali Po-Ra-Wie Większyce a drużyna Wojciecha Scisło mierzyła się na wyjeździe z Polonią Karłowice.

Mając wszystko w swoich nogach Stal pewnie wygrała. Do triumfu żółto-niebieskich poprowadził m.in. ich kapitan Maciej Rakoczy, który rozegrał kapitalny sezon. Małapanew także wygrała, ale trzy punkty jedynie umocniły ich na drugiej lokacie.

Maksymilian Podgórski (z prawej), w decydującej o awansie potyczce, zdobył dwie bramki (fot. Jakub Trzaska)

Równie emocjonująca walka rozgrywała się w dole tabeli. Wszyscy w nią zaangażowani zerkali także na 3. Ligę, gdzie mocno zamieszany w bój o ligowy byt był LZS Starowice. Kiedy jasne stało się, że starowiczanie zaznają degradacji, strefa barażowa i spadkowa przesunęły się, odpowiednio, na miejsca 13. i 14. oraz 15. Spadek szesnastej ekipy był przesądzony. Zajęła ją Pogoń Prudnik, która w 30 spotkaniach wywalczyła zaledwie 3 punkty. Drugim spadkowiczem okazał się MKS Gogolin.

Nie wiedzieliśmy jednak, kto zagra w barażach. Praktycznie do ostatniej kolejki, gdzie o brak dodatkowego dwumeczu walczyli LZS Walce i Odra II Opole. A kilka tygodni wcześniej także i Po-Ra-Wie Większyce i LZS Piotrówka. Drużyny z Walców i Opola ostatnie mecze przegrały. Ta pierwsza w dramatycznych okolicznościach. Gol na wagę triumfu w derbach z Ruchem Zdzieszowice padł w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry.

Ach te baraże!

Zanim o tegorocznej rywalizacji, przenieśmy się w czasie prawie dokładnie o rok. Wówczas to w dodatkowych potyczkach mierzyły się czwartoligowe OKS Olesno i Skalnik Gracze z wicemistrzami Klasy Okręgowej – Pogonią Prudnik i Polonią Karłowice. W obu przypadkach dwumecze nie zakończyły się w podstawowym czasie gry. Pogoń wygrała po dogrywce, karłowiczanie po niesamowitej serii rzutów karnych.

Do dzisiaj pamiętamy emocje związane z rozgrywaniem barażów. Obiecaliśmy prezesowi, że w tym roku w nich nie zagramy. Dbamy o jego serce – śmiał się na pewnym etapie obecnego sezonu szkoleniowiec Polonii Wojciech Lasota.

I faktycznie Polonia ich uniknęła, pewnie utrzymując się na czwartoligowym poziomie. Podobnie jak LZS Walce, który już w tych barażach grać musiał. W dwóch starciach z Czarnymi Otmuchów nie padła ani jedna bramka. Znów decydowały więc karne. W nich bohaterem został doświadczony golkiper LZS-u Amin Stitou.

Mecz barażowy – Czarni Otmuchów – LZS Walce (fot. Jakub Trzaska)

W drugim dwumeczu zmierzyły się LZS Domaszkowice i Śląsk Łubniany. Tutaj bramki padały, a więcej zdobył ich Śląsk, który w przyszłej kampanii zagra w BS w Leśnicy 4. Lidze Opolskiej. Duża w tym zasługa super snajpera łubniańskiego zespołu Dawida Miroszki, który w dwumeczu barażowym strzelił trzy z sześciu goli Śląska. W sumie zgromadził ich na swoim koncie aż 36.

Drużyna Filipe Felixa dołączyła więc do pozostałych beniaminków 4. Ligi – Polonii Głubczyce i LZS-u Starościn.

Tylko zwycięzcy grup spali spokojnie

W Football World Klasie Okręgowej również działo się bardzo dużo. Z tą różnicą, że triumfatorów obu grup poznaliśmy stosunkowo szybko. W pierwszej był to LZS Starościn, który wykorzystał kilka potknięć Śląska Łubniany. W drugiej – Polonia Głubczyce, która wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej na Opolszczyźnie zaledwie po roku przerwy.

Największym przegranym tego sezonu może się czuć GKS Głuchołazy. Zespół prowadzony przez Wojciecha Bajora był rewelacją rundy jesiennej, wygrywając spotkanie za spotkaniem. Wiosna już jednak tak dobra nie była i głuchołazianie zakończyli rozgrywki na 4. miejscu. Pomiędzy barażem a GKS-em uplasował się jeszcze Orzeł Źlinice.

Spore rozczarowanie towarzyszyć może również Stegu Startowi Jełowa. Zespół Tomasza Ciastki długo liczył się w walce o mecze barażowe a nawet o bezpośredni awans. Druga część rundy wiosennej była jednak na tyle słaba, że spadkowicz z 4. Ligi musiał się zadowolić dopiero 5. lokatą. Wyżej był m.in. rewelacyjny beniaminek z Zawadzkiego, który strzelił najwięcej goli w tej grupie – 93.

Żadna z drużyn nie jest jednak tak rozczarowana, jak KS Unia Krapkowice. Ekipa, która jeszcze niedawno należała do szerokiej czołówki opolskiego futbolu, teraz doznała drugiej degradacji z rzędu i w przyszłym sezonie zagra jedynie w Klasie A. Podobny los spotkał LKS Goświnowice, LZS Raszowa (beniaminek) i LZS Jędrzychów (beniaminek). Z grupą 1 pożegnały się LZS Kuniów, Stobrawa Ligota Dolna (beniaminek), Rudatom Kępa (beniaminek) i Budowlani Strojec (beniaminek).

Jedna bramka zdecydowała, że w nowym sezonie Football World Klasy Okręgowej zagra znów 1.FC Chronstau Chrząstowice (fot. Przemysław Nijakowski)

Do tego grona dołączył również Silesius Kotórz Mały, ale dopiero po dwumeczu barażowym. Jedna bramka zadecydowała, że w przyszłej kampanii na tym poziomie grać nadal będzie 1.FC Chronstau Chrząstowice, czyli dwunasty zespół drugiej grupy.

Wielkie powroty do „Okręgówki”

Ciekawie było również w rozgrywkach Klasy A. Ale nie we wszystkich grupach, bo w niektórych przypadkach szybko było jasne, kto wywalczy bezpośrednią promocję do Klasy Okręgowej. Tak było w zestawieniu oznaczonym numerem II. Świetny sezon mają za sobą rezerwy Stali Brzeg. W 26 spotkaniach wywalczyły 60 punktów, wyprzedzając drugi KS Skarbimierz o… 12 oczek. Drużyna ze Skarbimierza także zagra w nowej kampanii szczebel wyżej. I to bez udziału w barażach, bo jego rywal – Start Olesno, zrezygnował z walki o awans.

Jeśli już mowa o drużynie z Olesna, to do ostatniej kolejki biła się ona nawet o bezpośrednią promocję do Klasy Okręgowej. W ostatniej kolejce lepszy od Startu okazał się Motor Praszka, który na ten poziom rozgrywkowy wraca po kilku sezonach przerwy.

Rok banicji miały Sokół Niemodlin i Naprzód Jemielnica. Drużyny te wygrały grupy IV i V, dzięki czemu od sierpnia walczyć będą o punkty w Okręgówce. Wicemistrzowie tych zestawień również. Otmęt Krapkowice pokonał w barażu Sudety Burgrabice, a Chrząszcz Chrząszczyce awansował bez gry, wykorzystując wycofanie się z tej części sezonu rezerw Po-Ra-Wia Większyce.

Sokół Niemodlin pewnie wywalczył awans do FA Klasy Okręgowej (fot. Jakub Trzaska)

18 beniaminków w Klasie A

O rozgrywkach Klasy B rozpisywać się zbyt długo nie będziemy. Nie oznacza to jednak, że tych drużyn nie doceniamy. Wręcz przeciwnie, bo w kilku grupach działo się naprawdę bardzo dużo.

Jednym z przykładów jest zestawienie numer III, gdzie o losach awansu decydowała ostatnia seria gier. Tak się złożyło, że dwaj zaangażowani, czyli KS Bodzanowice i LZS Zębowice, zagrali bezpośrednie spotkanie. Zwycięsko wyszli ci pierwsi. Natomiast ci drudzy też jeszcze walczyli o promocję. Ostatecznie jej jednak nie wywalczyli, bo w barażu ulegli Źródle Krośnica.

Źródło Krośnica (czarne koszulki) awans do Klasy A wywalczyło dopiero po barażach (fot. Przemysław Nijakowski)

To kolejny zespół, który do ostatniej kolejki bił się o uniknięcie dodatkowych dwóch meczów. Po pasjonującej rywalizacji musiał jednak uznać wyższość ekipie Adamietz Kadłub, która jest kolejnym z beniaminków Klasy A.

W kilku grupach triumfatorów poznaliśmy już dużo wcześniej. Przekonujące zwycięstwa w rozgrywkach odniosły m.in. LZS Lasowice Wielkie (13 punktów przewagi), LZS Żywocice (10 punktów przewagi), LZS II Racławiczki (16 punktów przewagi) czy LZS Polski Świętów (11 punktów przewagi).

Nowa kampania równie ciekawa?

Raz jeszcze to powtórzmy – to był wyjątkowy sezon. Ale już zza zakrętu wyłania się kolejna, nowa kampania. A ta może się okazać jeszcze ciekawsza, niż ta. Już nie możemy się doczekać potyczek LZS-u Starowice z Małąpanwią Ozimek czy Ruchu Zdzieszowice z Fortuną Głogówek. Kibice ze Starościna, Łubnian czy Głubczyc będą liczyć na dobre wejście w nowy sezon w wyższej lidze.

Wszystko rozpocznie się 3 sierpnia. Czyli za 34 dni. Czyli już niedługo!

Informacja dot.awansów i spadków po sezonie 2023/2024

Wydział Gier na podstawie zweryfikowanych tabel końcowych rozgrywek seniorskich prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej, a także po rozegraniu meczów barażowych przedstawia poniżej drużyny, które uzyskały awans, a także zanotowały spadek po sezonie 2023/2024.

4 LIGA OPOLSKA:
a) awans do 3 ligi, grupa III: BTP Stal Brzeg
b) spadek do Klasy Okręgowej: LZS Domaszkowice, MKS Gogolin, MKS Pogoń Prudnik.

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA I i II:
a) awans do 4 ligi opolskiej: LZS Starościn, LZS Śląsk Łubniany, KS Polonia Głubczyce.
b) spadek do Klasy „A”: LKS Silesius Kotórz Mały, LZS Kuniów, KS Stobrawa Ligota Dolna, LZS Rudatom Kępa, LKS Budowlani Strojec, KS Unia Krapkowice, LKS Goświnowice, LZS Raszowa, LZS Jędrzychów.

KLASA „A”, GRUPA I, II, III, IV, V, VI:
a) awans do Klasy Okręgowej: ZKS Motor Praszka, BTP Stal II Brzeg, KS Skarbimierz, LZS II Starowice Dolne, MKS Sokół Niemodlin, LKS Naprzód Jemielnica, KS Chrząszcz Chrząszczyce, LKS Victoria Żyrowa, Otmęt FKS Krapkowice.
b) spadek do Klasy „B”: MKS Wołczyn, LZS Wichrów, KS Metal Kluczbork (drużyna zrezygnowała z udziału w rozgrywkach), LZS Brynica, LZS Gazownik Wawelno, LZS Widawka Lubska, LKS Atom Grądy-Malerzowice Małe, LZS Kępnica, KS Sparta Paczków (drużyna zrezygnowała z udziału w rozgrywkach), LZS Łąka Prudnicka, LZS Rzepce, LKS Szonów (drużyna wycofana w trakcie rozgrywek), LZS Odra Kąty Opolskie, SKS Chmielowice, KS Szczedrzyk, LZS Stradunia, KS Żądło Sucha Psina, LZS Sokół Boguchwałów.

KLASA „B” – MISTRZOWIE 12 GRUP:
– awans do Klasy „A”: GKS Widawa Wilków, LZS Lasowice Wielkie, KS Bodzanowice, LZS KS Polonia Przylesie, KS Piast Opole, LZS Adamietz Kadłub, LZS Żywocice, LZS II Racławiczki, LKS Góral Sidzina, LZS Meteor Jasienica Dolna, LZS Polski Świętów, LZS Kamienica Nyska, LZS Victoria 1900 Łany, KS LZS Zryw Wysoka, LZS Swornica Czarnowąsy, LKS Źródło Krośnica, KS Promil Bąkowice, LKS Obrowiec.

Egzaminy na nowym stadionie

13 czerwca sędziowie regionu IV spotkali się na nowym stadionie Miejskim w Nysie. Wszyscy obecni zaliczyli je pozytywnie i ze spokojem mogą udać się na wakacje. Na boiska wrócą w rundzie jesiennej.

Nad sprawnym przebiegiem egzaminów czuwali lider regionu Arkadiusz Przystał oraz Jarosław Klecza i Marcin Biegun.

Kadra OZPN U13 powalczy w finale Pucharu im. Kazimierza Górskiego

W ten weekend rozegrany zostanie Turniej Finałowy Pucharu im. Kazimierza Górskiego. W nim wystąpi reprezentacja Opolskiego Związku Piłki Nożnej do lat 13. Organizatorem decydujących zmagań będzie Wielkopolski ZPN.

Zespół prowadzony przez trenerów Jarosława Wolańskiego i Wojciecha Morki trafili do grupy B. Każda z czterech grup składa się z czterech zespołów. W wyniku losowania Opolski ZPN grać będzie z rówieśnikami z województw zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego.

„Nasza” grupa grać będzie w Jarocinie. Część meczów odbędzie się na głównej płycie Stadionu Miejskiego, część na boisku bocznym. Premierowe spotkanie na Turnieju Finałowym kadra OZPN rozegra w niedzielę, o godzinie 11. Wówczas rywalem młodych opolan będą ich rówieśnicy z Zachodniopomorskiego ZPN-u. Dzień później, w tym samym miejscu, czekać będzie kadrę Wolańskiego i Morki starcie z Warmińsko-Mazurskim ZPN-em.

Po tych dwóch dniach meczowych przyjdzie dzień odpoczynku. Ostatni mecz w grupie nasz zespół zagra w środę, 26 czerwca. To właśnie wtedy, na bocznym boisku Stadionu Miejskiego, zmierzymy się z Podkarpackim ZPN-em.

Do kolejnego etapu, czyli półfinałów, awansuje czterech zwycięzców grup. Mecze o wielki finał rozegrane zostaną w piątek, 28 czerwca. Dzień później zaplanowano mecz o 3. miejsce i ten najważniejszy, o 1. miejsce.

Komunikaty Wydziału Dyscypliny z dnia 20.06.2024r.

Wydział Dyscypliny przedstawia w poniższych załącznikach Komunikat WD nr 40. Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. dokumentów.

Skip to content